menu

O firmě

Firma byla založena dne 1.6.1990 sdružením fyzických osob za účelem provádění protlaků ocelovými chráničkami pod komunikacemi DN 200 až DN 1400 mm. Dne 31.12.2012 bylo sdružení rozpuštěno, z důvodu odchodu posledního zakládajícího člena do důchodu. Od 1.1.2013 je majitelem firmy Jiří Borák, člen předchozího sdružení, který pokračuje beze změn v původní činnosti. Jmenovaný je způsobilý na základě Živnostenského listu provádět specializované stavební činnosti - protlaky pod komunikacemi a podle Oprávnění Obvodního báňského úřadu v Ostravě provádět podzemní práce hornickým způsobem. Je u České pojišťovny, a.s. pojištěn v odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s činností.

Identifikátorem firmy zůstává původní logo s názvem 4xJ ( viz záhlaví web stránek ) používané od roku 1990 v hlavičkách písemností, které je známé všem firmám se kterými od počátku spolupracujeme.

Odborné práce v příslušné kvalitě zabezpečují a provádějí s majitelem firmy zaměstnanci - vyškolení protlakáři, svářeči, strojníci, vazači břemen, řidiči a řidič jeřábník, všichni s dlouholetou praxí.

Materiálně a technicky je firma kompletně vybavena k provedení protlaků v zástavbě i volném terénu.

Firma neměla a nemá závazky po lhůtě splatnosti, ani nedoplatky u finančního úřadu nebo na sociálním a zdravotním pojištění.

Působnost firmy je převážně zaměřena na zakázky v Moravsko-slezském a Olomouckém kraji.